Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16302 sayılı yazısında "Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi 4756 parselde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 'Karataş Atıksu Arıtma Tesisi' projesine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı http://eced.esb.gov.tr web sitesi üzerinden sunulan Proje Tanıtım Dosyası'nın incelenmesi ve değerlendirmesi sonucu; ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince "Karataş Atıksu Arıtma Tesisi" projesine Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı' verildiği, alınan kararla birlikte 04.04.2019 tarih ve E-2019682-1137 karar nolu ÇED belgesi düzenlendiğine ilişkin ilan metni ektedir. 
 
Vatandaşlarımıza duyurulur.