İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nca yapılacak olan 2019/78594 ihale kayıt no'lu Karataş (ADANA) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.
 
        İhale 21.03.2019 tarihi saat 10.30 da yapılacak olup ihaleye ilişkin dosya ekte sunulmuştur. Dosyayı görmek için tıklayınız.