İlçemiz Karataş Balıkçı Barınağında bulunan Balık Avlama Gemisinin 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif  Usulüyle satışı  07.12.2017 tarihinde saat 10:00'da Karataş Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. Satışa ilişkin İlan Metni  ekte sunulmuştur.