Karataş Malmüdürlüğü tarafından Çimeli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait ek listede belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle  1 (Bir) yıl süreyle "Tarımsal Amaçlı Kullanmak " üzere kiralanmasına ilişkin ihale 15.11.2018  tarihinde Karataş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince, Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacağına ilişkin ilan ek çizelgede belirtilmiştir.