Karataş Malmüdürlüğü tarafından Çimeli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait ek listede belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle  1 (Bir) yıl süreyle "Tarımsal Amaçlı Kullanmak " üzere kiralanmasına ilişkin ihale 10.04.2018 - 11.04.2018 - 12.04.2018 tarihlerinde Karataş Kaymakamlığı Malmüdürlüğünce, Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacağına ilişkin ilan ek çizelgede belirtilmiştir.