İlçemiz Hakkıbey Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 5.960,00 m2 yüzölçümlü  taşınmaz malın 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulüyle 3 (Üç) yıl süreyle "Kantar Yeri Olarak Kullanılmak" üzere kiralama ihalesi 08.11.2017 tarihinde saat 10:00'da Karataş Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. Metin ekte sunulmuştur.